Op woensdag 16 november komt het algemeen bestuur van het waterschap bijeen voor een oordeelsvormende vergadering. Op de agenda staan onder meer de Programmabegroting 2023 en het Vaststellen Peilbesluit Zoetwaterkanaal Noordrand Goeree-Overflakkee.

BOB-vergaderen

Afgelopen jaar is de Verenigde Vergadering gestart met vergaderen volgens de BOB-structuur: eerst (niet openbaar) Beeldvormend overleg, daarna (openbaar) Oordeelsvormend overleg en tot slot de (openbare) Besluitvormende vergadering. In 2022 houdt het algemeen bestuur de beeld- en besluitvormende vergaderingen een week later dan de oordeelsvormende vergadering. 

De oordeelsvormende vergadering is openbaar. De vergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in Het Schap aan de Handelsweg 110 te Ridderkerk. De oordeelsvormende vergadering draait om het voeren van het politieke debat. De besluitvormende vergadering volgt een week later.

Lees de stukken en bekijk de live uitzending van de vergaderingen van 16 november 2022.  (externe link)

De vergadering is zowel online te volgen als fysiek bij te wonen.