Op woensdag 14 september komt het algemeen bestuur van het waterschap bijeen voor een oordeelsvormende vergadering. Op de agenda staan onder meer de Burap 2022, het rapport van de Rekenkamercommissie over de klimaatambities en een voorstel voor het aanpassen van de vergaderstructuur van de VV.

BOB-vergaderen

Afgelopen jaar is de Verenigde Vergadering gestart met vergaderen volgens de BOB-structuur: eerst (niet openbaar) Beeldvormend overleg, daarna (openbaar) Oordeelsvormend overleg en tot slot de (openbare) Besluitvormende vergadering. Vorig jaar vonden de drie vergaderingen op dezelfde dag plaats; in 2022 houdt het algemeen bestuur de beeld- en besluitvormende vergaderingen een week later dan de oordeelsvormende vergadering.

De oordeelsvormende vergadering is openbaar. Normaal gesproken vergadert de Verenigde Vergadering op woensdag, maar vanwege de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart is deze keer de oordeelsvormende vergadering verplaatst naar donderdag. De vergadering start om 14.00 uur. De oordeelsvormende vergadering draait om het voeren van het politieke debat. De besluitvormende vergadering volgt een week later.

Lees de stukken en bekijk de live uitzending van de vergaderingen van 14 september (externe link)(externe link) 

De vergadering is zowel online te volgen als fysiek bij te wonen. De link naar de live stream van de vergadering verschijnt kort voor aanvang van de vergadering in beeld in de vergaderagenda.