Op woensdag 13 april komen de leden van de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, bijeen voor een besluitvormende vergadering. Op de agenda staan onder meer de benoeming van een nieuw lid van de Agendacommissie, de benoeming van twee nieuwe leden van de Rekenkamercommissie, het projectplan Zettingsvloeiing Verlengde 3e Toetsronde (Onderwaterdijkversterking) en de pré-projectfase Sluisjesdijk.

BOB-vergaderen

Afgelopen jaar is de Verenigde Vergadering gestart met vergaderen volgens de BOB-structuur: eerst (niet openbaar) Beeldvormend overleg, daarna (openbaar) Oordeelsvormend overleg en tot slot de (openbare) Besluitvormende vergadering. Vorig jaar vonden de drie vergaderingen op dezelfde dag plaats. Voor 2022 heeft het algemeen bestuur ervoor gekozen de beeld- en besluitvormende vergaderingen een week later te houden dan de oordeelsvormende vergadering.

De besluitvormende vergadering is openbaar en start om 19.00 uur. De besluitvormende vergadering draait om het nemen van formele besluiten. Het politieke debat over de besluitpunten is vorige week tijdens de oordeelsvormende vergadering gevoerd.

Lees de stukken en bekijk de live uitzending van de vergaderingen van 13 april 

De vergadering is zowel online te volgen als fysiek bij te wonen. De link naar de live stream van de vergadering verschijnt kort voor aanvang van de vergadering in beeld in de vergaderagenda.