Op woensdag 11 mei komen de leden van de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, bijeen voor een oordeelsvormende vergadering. Op de agenda staan onder meer de Jaarrekening 2021, waarin wordt gerapporteerd over de in de begroting voorgenomen activiteiten en inspanningen, inclusief de daarbij behorende middelen en de rapportage Waterwerken, waarin gerapporteerd wordt of het waterschap met de uitgevoerde activiteiten op koers ligt om de (lange termijn) doelen uit de beleidsplannen te behalen.

BOB-vergaderen

Afgelopen jaar is de Verenigde Vergadering gestart met vergaderen volgens de BOB-structuur: eerst (niet openbaar) Beeldvormend overleg, daarna (openbaar) Oordeelsvormend overleg en tot slot de (openbare) Besluitvormende vergadering. Vorig jaar vonden de drie vergaderingen op dezelfde dag plaats; in 2022 houdt het algemeen bestuur de beeld- en besluitvormende vergaderingen een week later dan de oordeelsvormende vergadering.

De oordeelsvormende vergadering is openbaar. De vergadering start om 19.00 uur. De oordeelsvormende vergadering draait om het voeren van het politieke debat. De besluitvormende vergadering volgt een week later.

Lees de stukken en bekijk de live uitzending van de vergaderingen van 11 mei(externe link) 

De vergadering is zowel online te volgen als fysiek bij te wonen. De link naar de live stream van de vergadering verschijnt kort voor aanvang van de vergadering in beeld in de vergaderagenda.