De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot informatie van overheidsorganisaties. De overheid verspreidt bijvoorbeeld via brochures of websites informatie over beleid. Wie meer informatie wil, kan een Wob-verzoek indienen bij de overheid en dus ook bij het waterschap.

Wob-verzoek indienen

Iedereen kan een Wob-verzoek indienen, het beste per brief, e-mail of via het contact formulier. Een Wob-verzoek moet voldoen aan bepaalde voorwaarden:

  • Leg precies uit waarover u informatie wilt en om welk document het gaat.
  • De informatie die u wilt ontvangen, is vastgelegd, zoals een document, geluidsopname of foto.
  • Het gaat om informatie die in bezit is van het waterschap.
  • Het gaat om informatie over het beleid of over de voorbereiding of de uitvoering van het beleid.

Wanneer uw verzoek niet duidelijk is, vraagt het waterschap u om uw vraag te verduidelijken.

Het waterschap moet een Wob-verzoek in principe inwilligen. Er zijn wel uitzonderingen. Als er persoonlijke gegevens of vertrouwelijke gegevens van bedrijven in staan, kan het waterschap besluiten om de informatie niet openbaar te maken. In de wet staan de regels hierover.