De wilgen op de oevers van de Bernisse vormen een belangrijk onderdeel van het Ontwikkelplan Bernisse. In maart hebben we ruim duizend wilgenstaken geplant. Nu is het tijd om ze te knotten, zodat ze geleidelijk de karakteristieke vorm van een knotwilg ontwikkelen.

Zorgvuldig onderhoud

De wilg is een boomsoort die snel en gemakkelijk groeit. Maar om er een echte knotwilg van te maken, is het belangrijk om ze in het begin zorgvuldig te knotten. “Toen we ze plantten in maart waren het nog staken,” legt projectmedewerker Ruben Keijzer uit. “die zijn gedurende de lente en zomer op allerlei plekken gaan uitlopen: bovenaan, maar bijvoorbeeld ook vlak bij de grond en halverwege de stam. Die uitlopers moeten we weghalen, zodat bovenaan een echte knot ontstaat. Door de bomen te knotten, krijgt de knotwilg zijn karakteristieke vorm.”

Diverse bouwstenen

Het Ontwikkelplan Bernisse bestaat uit diverse bouwstenen om de biodiversiteit, waterkwaliteit en recreatieve beleving in het gebied te versterken. Zo hebben we onder meer beschermde vooroevers, vispaaiplaatsen, rietmoeras en ijsvogelwanden aangelegd. Ook wordt er aandacht besteed aan de recreatieve beleving in het gebied. Zo hebben we picknickplekken, visoevers en hondenstrandjes gerealiseerd. De planning is dat het project eind december klaar is. Daarna gaan Staatsbosbeheer, in opdracht van het Recreatieschap Voorne-Putten, en het waterschap het gebied beheren en onderhouden.

Samenwerking

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidie van de Provincie Zuid-Holland en de Landschapstafel Voorne-Putten en maakt onderdeel uit van het Investeringsprogramma Voorne-Putten Verbeterd-Verbonden-Herontdekt.