Op maandag 28 november starten we met het vervangen van Duiker Munnikensteeg in Zwijndrecht. De duiker ligt onder de weg bij de rotonde naar de Lindeweg en verbindt de Devel aan elkaar. Om het werk uit te voeren is het nodig om één weghelft af te sluiten waardoor een omleiding nodig is. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden zijn we tot medio december bezig.

De duiker wordt vervangen omdat deze in slechte staat verkeerd. De aannemer moet op verschillende plekken aan het werk. Daarom wordt het werk opgedeeld in 2 fases om zoveel als mogelijk de verkeershinder te beperken. Tijdens fase 1 wordt de weghelft aan de oostzijde afgesloten, tijdens fase 2 volgt hetzelfde voor de westzijde.

Rotonde Munnikensteeg en Lindeweg

Het is belangrijk dat de aannemer veilig zijn werk kan uitvoeren, maar ook dat de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd. Daarom wordt er een weghelft afgesloten en is er een omleiding. De duiker ligt nabij de rotonde van de kruising Munnikensteeg/Lindeweg in Zwijndrecht. Er zal dus een aangepaste verkeerssituatie zijn die met borden ter plaatse wordt aangegeven.