De afgelopen tijd heeft Hollandse Delta gewerkt langs de Oud-Beijerlandse Kreek. Daar hebben we met het uitvoeren van verschillende werkzaamheden de waterkwaliteit verbeterd.

De werkzaamheden zijn in Oud-Beijerland gedaan ter hoogte van de Poortlaan en de Muzieklaan. Op die plekken zijn de taluds aangepast. Door deze wat minder stijl te maken zorgen we ervoor dat waterdieren en waterplanten hier beter gebruik kunnen maken. Hiermee is niet alleen het waterleven geholpen, maar ook de waterkwaliteit gaat er op vooruit. 

Oud Beijerlandse Kreek
Slootkant bij Oud-Beijerlandse Kreek

Meer ruimte voor water

Daarnaast zijn de sloten op verschillende plekken gebaggerd. Met deze aanpassingen zorgen we ervoor dat er meer ruimte is voor het water. In het geval van regenbuien kan er meer water worden opgevangen in de sloten.

KRW

Dit project is onderdeel van de Europese Kaderrichtijn Water (afgekort als KRW). De KRW gaat over waterkwaliteit: schoon en gezond water in rivieren, meren, kanalen, sloten en singels. Schoon water om in te zwemmen, te vissen en te varen. Gezond water waarin planten en dieren leven. Kortom, water waarvan toekomstige generaties nog lang kunnen genieten.

De doelen die Hollandse Delta heeft voor de Kaderrichtlijn Water staan beschreven in het Waterbeheerprogramma. Hierin staat hoe we dit doen. De resultaten die tot nu toe zijn bereikt, staan in onze jaarlijkse rapportage.