Van 30 oktober t/m 10 november zijn er wegwerkzaamheden aan de Boendersweg in 's Gravendeel. 
 

De wegwerkzaamheden zijn op de Boendersweg vanaf de kruising met de derde Kruisweg tot de kruising Tweede Kruisweg.

En op de Boendersweg na de kruising met de Tweede Kruisweg tot het doodlopende stuk.

En op de Boendersweg, doodlopende stuk na de kruising met de Eerste kruisweg. 

Het werk bestaat uit onderhoud aan de weg. Voor de veiligheid wordt de weg in zijn geheel afgesloten voor al het verkeer. De weg blijft toegankelijk voor direct aanwonenden van het werkvak en gebruikers van landbouwpercelen.

Bewoners zijn hierover geïnformeerd.