Deze winter is waterschap Hollandse Delta aan het werk in de Torensteepolder. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het Gebiedsplan Cromstrijen.

Er worden verschillende werkzaamheden in de Torensteepolder verricht ter verbetering van het watersysteem. Zo wordt de stuw van de Schuringse Havenkade geautomatiseerd waardoor het waterbeheer efficiënter is ingericht. 

Werkzaamheden Torensteepolder in Cromstrijen
De afgelopen maanden is WSHD volop bezig geweest in Cromstrijen

Al eerder is er hard gewerkt in het gebied. Zo is een nieuwe inlaat aangelegd, heeft gemaal Cromstrijen een renovatie ondergaan en onder meer voorzien van grotere pompen, is een bestaande sloot in het gebied verbreed en zijn er nieuwe duikers geplaatst. Hiermee is de afvoercapaciteit van het gebied verbeterd en uiteindelijk ook gescheiden van de wateraanvoer.

Gebiedsplan Cromstrijen

De maatregelen zijn onderdeel van het grotere Gebiedsplan Cromstrijen. Sinds 2015 zijn we bezig om het hele watersysteem in het gebied opnieuw in te richten. Op die manier is het gebied beter bestendig tegen wateroverlast of juist tegen watertekorten. Zodoende is er genoeg zoet en schoon water beschikbaar in de sloten voor het hele gebied.

Lees op onze projectpagina meer over de werkzaamheden die Hollandse Delta de afgelopen jaren in het gebied heeft uitgevoerd.

Renovatie gemaal Cromstrijen

In dit filmpje vertelt heemraad Johan van Driel over de renovatie van gemaal Cromstrijen en waarom de werkzaamheden in deze polders nodig zijn:

,