Afgelopen week zijn de werkzaamheden gestart in Zwijndrecht om de waterkwaliteit in de sloot langs de weg Hoofdland te verbeteren.

Aanleg ondergrondse leiding in augustus
Aanleg ondergrondse leiding in augustus

Hollandse Delta is in Zwijndrecht tussen de waterpartij bij de Dreef en de watergang langs Hoofdland begonnen met de plaatsing van een pompput en bijbehorende in- en uitstroombakken. Een pompput is een put van waaruit instromend water kan worden weggepompt naar een (hoger gelegen/andere) sloot.

Vorige maand werd de ondergrondse leiding die voor doorspoeling zorgt al aangelegd. Deze werd met een gestuurde boring geplaatst. De bedoeling is dat de aanleg van de pompput  gaat zorgen voor een betere doorspoeling van het water langs de weg Hoofdland. 

Omwonenden zijn eind vorig jaar met een bewonersbrief geïnformeerd over de werkzaamheden.