De afgelopen tijd hebben we op 10 verschillende locaties op het eiland Voorne-Putten werkzaamheden uitgevoerd om het waterbeheer in het gebied te verbeteren.

Het uitgevoerde werk kwam voort uit het project “Effectueren Peilbesluit Groot Voorne West”. Voor dit project zijn er op 8 verschillende locaties, verspreid over de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, onderdelen in het watersysteem vervangen of toegevoegd zodat het waterpeil op orde blijft.

Met de afronding van dit project kunnen we het beheer van het waterpeil beter regelen en is er voor de gebruikers schoon en voldoende water.