Afgelopen week is waterschap Hollandse Delta gestart met het plaatsen van de eerste van de drie perforatieroosters op de rioolwaterzuivering (rwzi) Dordrecht.

De zuivering is nu voorzien van drie stappenroosters welke zorgen voor het verwijderen van grove delen uit het afvalwater.
De nieuwe perforatieroosters hebben een beter vuil afvang rendement. Dit houdt in dat minder vuil wordt doorgelaten wat zorgt voor minder gevolg schade later in het zuiveringsproces, bijvoorbeeld verstopte leidingen/pompen.
Naast het vervangen van de stappenroosters wordt ook de elektrische en mechanische installatie vervangen en een nieuwe transportschroef en drukverhogingsinstallatie geplaatst. 
Bij het ontwerp van de zuivering is rekening gehouden met de beschikbaarheid van minimaal 2 machines. Hierdoor is het mogelijk gefaseerd machine voor machine om te bouwen. Er is wel een tijdelijke besturingsinstallatie geïnstalleerd om de ombouw mogelijk te maken. Hierdoor kan het zuiveringsproces continu door blijven gaan. 

Komend jaar zullen op de rwzi Dordrecht meerdere installatie onderdelen worden gerenoveerd. Zo wordt in maart gestart met het vervangen van de duikschotten en reviseren van alle slibpompen bij de nabezinktanks en in mei met de renovatie van de beluchtingstanks.

De rwzi Dordrecht zuivert het afvalwater van ca 193.000 inwoners en bedrijven op het Eiland van Dordrecht.
Gemiddeld zuivert de rwzi per dag 47.500 m3 afvalwater. De oorspronkelijke zuivering is gebouwd in 1973 en in 2004 uitgebreid.