Van 22 t/m 25 november zijn er wegwerkzaamheden aan de Plaatweg/ Eendrachtsdijk en op de Eendrachtsdijk ter hoogte van het gemaal en Stellendamse Haven.

De werkzaamheden vinden plaats op de Eendrachtsdijk na de kruising met de Stellendamse haven t/m de Plaatweg.

Het werk bestaat uit het verwijderen van de wegversmallingen, het aanbrengen van fysieke verkeersdrempels en een aanpassing van de fietsdoorsteek t.h.v. Kraaijerdijk 5. Deze aanpassingen worden gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Tijdens de werkzaamheden is, voor de veiligheid, de weg in zijn geheel gesloten voor al het verkeer. Voor het doorgaand verkeer is een omleiding van toepassing. De wegen die de Plaatweg/ Eendrachtsdijk kruisen blijven open. 

De omgeving is hierover geïnformeerd.  

Ook werkzaamheden bij gemaal Stellendam
Op dezelfde Eendrachtsdijk is de aannemer ook bezig. Op 22 november tot en met 24 november worden op de Eendrachtsdijk ter hoogte van het gemaal en Stellendamse Haven de klinkers vervangen voor asfalt vanwege de renovatie aan het gemaal Stellendam.