Bewoners, bedrijven en gebruikers van de Achthuizensedijk en Schaapsweg krijgen in september te maken met groot asfaltonderhoud. Dit gebeurt tussen de grens van het dorp Achthuizen en de rotonde aan de N498. Gelijktijdig worden er aanpassingen voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid door waterschap Hollandse Delta gedaan. Het verkeersbesluit ligt zes weken digitaal ter inzage op officielebekendmakingen.nl en wshd.nl/bekendmakingen. Hiermee is de bezwaarprocedure gestart. Bewoners zijn hierover vooraf geïnformeerd. 
 

Wat gaat er gebeuren?

  1. We passen de bestaande voorrangsregeling aan op het kruispunt Schaapsweg-Langeweg. Dit betekent dat het geen voorrangsweg meer is maar een gelijkwaardig kruispunt. 
  2. Op verschillende plekken worden snelheidsbeperkende maatregelen toegepast.
  3.  Om de fietsers een betere en duidelijkere plek op de weg te geven worden de aanwezige rode stroken verbreed. Dit gebeurt tussen de grens van Achthuizen en de rotonde met de N498, nabij het busstation. 
  4.  Diverse borden worden verwijderd en nieuw geplaatst.

In september starten de werkzaamheden. Vlak voor de start van de werkzaamheden communiceert de aannemer aan bewoners en op locatie over omleidingen en planning.

Dijk bij Achthuizen