Voor activiteiten langs een weg heeft u een wegenvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het aanbrengen van beplanting of voor het organiseren van een evenement. In sommige gevallen is het genoeg als u een ontheffing heeft of een melding doet. 

Vergunning nodig?

U heeft niet overal een vergunning voor nodig. Controleer of u een vergunning moet aanvragen:

Vergunningcheck

Melding start werkzaamheden

Als u alleen maar een melding hoeft te doen, dan is het belangrijk dat u tijdig meldt wanneer de werkzaamheden beginnen. 

Aanvraag combineren met watervergunning

Vinden de activiteiten niet alleen plaats langs de weg, maar ook bij een watergang of waterkering, dan moet u ook een watervergunning hebben.

Meer informatie

Heeft u een vraag, stuur dan een mail naar vergunningen@wshd.nl.