Voor activiteiten langs een weg heeft u een wegenvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het aanbrengen van beplanting of voor het organiseren van een evenement. In sommige gevallen is het genoeg als u een ontheffing heeft of een melding doet. 

Vergunning nodig?

U heeft niet overal een vergunning voor nodig. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

Doorgeven wanneer de werkzaamheden starten

Geef op tijd aan ons door wanneer de werkzaamheden beginnen:

  • minimaal 2 werkdagen van te voren als u alleen een melding hoeft te doen van de werkzaamheden
  • minimaal 1 week van te voren als u een vergunning nodig heeft voor de werkzaamheden

Aanvraag combineren met watervergunning

Vinden de activiteiten niet alleen plaats langs de weg, maar ook bij een watergang of waterkering, dan moet u ook een watervergunning hebben.

Kosten

Aan kleinere werken zijn geen kosten (leges) verbonden. Het gaat dan om werken die:

  • kleiner zijn dan 1.000 m2
  • minder lang zijn dan 1.000 meter

Meer informatie vindt u in de legesverordening op overheid.nl(externe link).

Meer informatie

Heeft u een vraag, stuur dan een mail naar vergunningen@wshd.nl.