Oude Canadese populieren op de Drieëndijk in Heenvliet zijn gevaarlijk voor weggebruikers vanwege het afbreken van grote takken.

Op de Drieëndijk in Heenvliet staan grote Canadese populieren. De bomen zijn geplant na de watersnoodramp van 1953 en nu dus ruim zestig jaar oud. Door de ouderdom van deze populieren breken er regelmatig grote takken uit. 

Afgebroken takken op de weg in Heenvliet

De grote takken vallen op de weg. Dit is gevaarlijk voor weggebruikers. Daarom is het waterschap wettelijk verplicht maatregelen te nemen en wegens de veiligheid voornemens een deel van de populieren, namelijk 87 populieren tussen de Boomweg en Konijnendijk, te kappen.

Tijdens een flora- en faunaonderzoek zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Voor elke te kappen boom wordt een nieuwe boom geplant. De omgevingsvergunning (kapvergunning) van de gemeente Nissewaard staat hier