Een watervergunning vraagt u digitaal aan via het Omgevingsloket. De aanvraag komt automatisch terecht bij het waterschap of bij de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden. Met de vergunningscheck controleert u of u verplicht bent om een melding te doen of om een watervergunning aan te vragen. Ook kunt u via dit online loket meldingen aan ons doorgeven.

Omgevingsloket

Schriftelijk vergunning aanvragen

Gebruik onderstaande formulieren voor een aanvraag of melding. Op de formulieren leest u hoe u de aanvraag moet indienen.

Heeft u een ander formulier nodig? Bezoek dan de digitale meldpunten voor het Activiteitenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit. Of u belt naar de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, team Vergunningen, telefoon 088 974 34 00.