Wilt u een sloot dempen of een duiker aanleggen? Grondwater gebruiken of afvalwater lozen op het oppervlaktewater? Voor dit soort activiteiten moet u een vergunning of een ontheffing hebben. Soms hoeft u alleen maar door te geven wat u gaat doen (melding). 

  • Wilt u weten of u een watervergunning moet aanvragen? Doe dan de vergunningcheck in het Omgevingsloket.
  • U vraagt een watervergunning aan via het Omgevingsloket. Uw aanvraag komt automatisch terecht bij het waterschap of bij de gemeente waar de activiteit plaatsvindt.
  • Wilt u een melding doorgeven? Ook dat gaat via het Omgevingsloket

Omgevingsloket
 

Liever schriftelijk aanvragen?

U kunt een vergunning of melding ook schriftelijk regelen. Daarvoor gebruikt u de formulieren hieronder. Op het formulier leest u hoe u de aanvraag moet indienen.

Heeft u een ander formulier nodig? Bezoek dan de digitale meldpunten voor het Activiteitenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit. Of u belt naar de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, team Vergunningen, telefoon 088 974 34 00.