Een watervergunning vraagt u digitaal aan via het Omgevingsloket. De aanvraag komt automatisch terecht bij het waterschap of bij de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden. Met de vergunningscheck controleert u of u verplicht bent om een melding te doen of om een watervergunning aan te vragen.

Online vergunningcheck en digitaal watervergunning aanvragen:

Omgevingsloket
De vergunningcheck via het omgevingsloket kan alleen voor werkzaamheden bij water en waterkeringen.

Schriftelijk vergunning aanvragen

Gebruik onderstaande formulieren voor een aanvraag of melding. Op de formulieren leest u hoe u de aanvraag moet indienen.

Aanvraagformulieren

Ontheffing aanvraagformulieren

Meldingsformulieren

Heeft u een ander formulier nodig? Bezoek dan de digitale meldpunten voor het Activiteitenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit. Of u belt naar de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, team Vergunningen, telefoon 088 974 34 00.