Een watervergunning vraagt u digitaal aan via het Omgevingsloket. De aanvraag komt automatisch terecht bij het waterschap of bij de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden. Met de vergunningscheck controleert u of u verplicht bent om een melding te doen of om een watervergunning aan te vragen. Ook kunt u via dit online loket meldingen aan ons doorgeven.