Wie met een brede blik naar de omgeving kijkt, creëert kansen. Dat bleek ook weer tijdens het debat ‘Klaar voor De Staart’ waarin de resultaten werden gepresenteerd van een onderzoek naar de vraag hoe duurzame ontwikkeling van stadsdeel De Staart in Dordrecht kan samengaan met de ontwikkeling van het gebied als schuillocatie bij hoogwater. Een onderwerp dat in 2021 extra actueel is, want dit jaar is het 600 geleden dat de Sint Elisabethsvloed de stad Dordrecht en omgeving overspoelde.

De opgave voor waterveiligheid blijkt een onverwacht mooie kansen te bieden om De Staart duurzaam te ontwikkelen tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied. Stadsdeel De Staart is nu in Dordrecht een relatief geïsoleerd gebied, waar allerlei problemen spelen en weinig perspectieven lijken te zijn. Tegelijkertijd ligt er in Dordrecht een opgave op het gebied van waterveiligheid. Sinds 2019 onderzoeken de gemeente Dordrecht, Rijkswaterstaat en de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) hoe duurzame ontwikkeling van het stadsdeel gecombineerd zou kunnen worden met de ontwikkeling van De Staart als schuillocatie in geval van hoogwater.

Realisatie

In het debat op 2 juli bespraken bestuurders en directeuren uit de regio de resultaten van dit onderzoek met elkaar. Dijkgraaf Jan Bonjer nam namens waterschap Hollandse Delta deel aan het debat. Samen met Deltacommissaris Peter Glas, directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Arjan Driesprong, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Jeannette Baljeu, wethouders Piet Sleeking en Marco Stam en directeur bestuurder van de IABR George Brugmans discussieerde hij over het toekomstbeeld voor De Staart en wat ervoor nodig zal zijn om dat te bereiken. De discussietafels werden begeleid door TU-Delft professoren Ellen van Bueren en Chris Zevenbergen. “Hoe komen we van mooie ideeën naar realisatie?”, was de oproep van dijkgraaf Jan Bonjer. Een appel dat op weerklank kon rekenen bij andere bestuurders. Zij spraken naar elkaar de intentie uit om met kleine stappen, zoals een fietsroute die tegelijk evacuatieroute is, te beginnen en die ook te vieren.

Meer weten over de Sint Elisabethsvloed? Kijk op Sint Elisabethsvloed (theimagineers.com)

Deelnemers aan debat over De Staart