Het college van dijkgraaf en heemraden wil de Springertduinen op de kop van Goeree-Overflakkee ten westen van Ouddorp op een natuurlijke wijze versterken. Op 8 september heeft men ingestemd met het voorstel om te starten met het voorbereiden van een plan hiervoor.