Waterschap Hollandse Delta gaat in dertig jaar tijd de beeldbepalende bomenrij langs het Volkerak tussen Ooltgensplaat en Oude-Tonge vervangen. Het waterschap start hiermee op maandag 14 november.

Het waterschap kiest voor een uitgebreide gefaseerde aanpak. Zo blijven de bomen als beeldbepalend element in het landschap behouden. Ook ontstaat er zo een goede balans tussen een leefgebied voor de aanwezige vleermuizen en een geschikte omgeving voor het winnen van windenergie.

Bekijk de infographic bomenrij Volkerak

Canadese populieren

De populieren langs het Volkerak naderen het einde van hun levensduur en het waterschap besloot in 2017 de bomen te kappen. Daarop ontstond veel weerstand uit de omgeving. Daarom besloot het waterschap om ter vervanging van de te kappen dubbele rij bomen, een enkele rij bomen terug te planten. Voor de 1.100 bomen die worden gekapt, worden er 600 teruggeplant langs het Volkerak. Daarnaast zijn er al ruim 500 bomen elders op Goeree-Overflakkee geplant.

Vleermuizen

Bij het onderzoek voor de kapvergunning bleek in 2018 dat de bomenrij een belangrijk leefgebied is voor vleermuizen. Bij het vervangingsplan voor de bomen moest daarmee rekening worden gehouden. In 2020 werd gestart met de aanleg van windpark Oostflakkee. Dit windpark heeft monitoring uitgevoerd naar vleermuizen en vogels. Vooral vleermuizen bleken slachtoffer te worden van de windmolens. De molens worden daarom als er veel vleermuizen vliegen stilgezet.

Belangen in balans

De vleermuizen worden aangetrokken door wolken muggen die zich in de luwte achter de bomen bevinden. Door in het herplantplan rekening te houden met zowel de vleermuizen als de windmolens, worden alle belangen in balans gebracht. Sleutel daarin is de gefaseerde aanpak: stukje bij beetje kappen en herplanten en intussen zorgen voor vervangend leefgebied voor de vleermuizen en voorkomen dat de vleermuizen te dicht bij de windmolens leven. Daarom begint het waterschap de komende jaren met het kappen van de bomen in vakken van ruim 200 meter per windmolen. In deze vakken worden laagblijvende bomen terug geplant. Hierdoor kunnen de windmolens weer verantwoord zorgen voor alternatieve energiewinning.

Heemraad Groen, Henk van der Drift: “Zo werkt het waterschap toe naar een mooie beeldbepalende bomenrij van meerdere inheemse boomsoorten, in balans met het leefgebied van de vleermuizen én met windmolens als alternatieve energiewinning.”