Waterschap verpacht grond via openbare inschrijving

Waterschap Hollandse Delta zal een openbare inschrijving houden voor de pacht van vijf in de primaire waterkering gelegen dijkpercelen. Het betreft de kavel “Buitendijk en Steigerdijk te Ooltgensplaat’’, groot circa 69.635 m².

De inschrijftermijn voor deze kavel loopt van 5 juli 2024 tot en met 2 augustus 2024 uiterlijk 09.00 uur.

Lees hier alles over deze openbare inschrijving en hoe je kunt reageren