Adrianapolder

Waterschap Hollandse Delta verbetert momenteel het watersysteem in de Adrianapolder-noord bij Stellendam op Goeree-Overflakkee. De zoetwateraanvoer naar de Adrianapolder en het Poldertje van Goekoop wordt verbeterd. Dit is belangrijk voor de landbouw en voor de natuur. Twee sloten worden verbreed. Er wordt een nieuwe derde brede sloot gegraven van 165 meter lengte die de sloten met elkaar verbindt. Het waterschap plaatst extra dammen, stuwen en een gemaal. Ook komt er extra waterberging. Samen betekent dit een aanzienlijke toename van de watercapaciteit, namelijk circa 4.000 m³. Inwoners en bedrijven zijn persoonlijk geïnformeerd. De werkzaamheden kosten bijna €585.000,- euro.