Om het water in de polder goed te kunnen regelen, onderhoudt waterschap Hollandse Delta jaarlijks de sloten. Dit staat in Keur en in de Legger. En deze week gaat de Schouw van start. Wat betekenen deze begrippen?

In de Keur, een soort verordening, staan alle regels van het waterschap, bijvoorbeeld voor het onderhoud van een sloot. Een Legger is een kaart met alle sloten die het waterschap onderhoudt en waarvoor deze regels gelden.

Schouw

In het voorjaar controleert het waterschap de sloot op bereikbaarheid. Dit heet de Schouw. Een strook langs de sloot moet vrij zijn van obstakels en overhangende takken. Anders kan de onderhoudsmachine er niet bij. Zo nodig vragen wij de grondeigenaar om de strook vrij te maken en de takken te snoeien. Deze week starten wij met de eerste schouwronde die duurt tot juli.

Check

Elke sloot wordt eens in de vier jaar gecontroleerd of beschouwd.

Wanneer is het waterschap bij u in de buurt? 

 


 

Koeien in een weiland langs de sloot
Deze sloot is goed bereikbaar en heeft geen overhangende takken.
Kaartje met sloten en singels in het gebied van waterschap Hollandse Dlelta

  

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.