Deze week begint waterschap Hollandse Delta met het onderhoud aan de sloten. Hollandse Delta beheert 7.200 kilometer sloten, ongeveer de afstand van Rotterdam naar Kansas City. Niet alle sloten worden gemaaid. Alleen de sloten die belangrijk zijn voor de doorstroming en waarin teveel waterplanten groeien. Zo kan het waterschap bij hevige voorjaarsbuien het water snel afvoeren.

Bij regen en droogte

Het regenwater stroomt via slootjes en sloten naar de hoofdwatergangen. Dat zijn de slagaders van ons watersysteem. Bij teveel water pompen gemalen het water weg uit de polder. Andersom, bij te weinig water en droogte pompen de gemalen juist vers water in de polder. Daarom is het belangrijk dat de sloten nooit dichtgroeien.

696 gemalen

Hollandse Delta heeft 696 gemalen. De meeste werken op elektriciteit. Al 83 gemalen werken op zon- of windenergie. Nog maar 7 bijna monumentale gemalen hebben een dieselmotor.

Waterkwaliteit

Bij het schoonmaken van de sloot wordt het midden en diepste deel van de bodem gemaaid. De waterplanten langs de kant blijven staan voor een betere waterkwaliteit en voor flora en fauna.

Maaien van een sloot

In deze rubriek Buiten gewoon groen vertelt waterschap Hollandse Delta iedere week iets actueels over de prachtige natuur in onze omgeving. Hollandse Delta verzorgt veel natuur buiten de bebouwde kom.