In het voorjaar begint alles weer te groeien en te bloeien. Ook langs onze waterschapswegen kan het gras erg hoog komen te staan. Waterschap Hollandse Delta start in mei weer met de voorjaarsmaaironde.