Waterschap Hollandse Delta staat achter het advies van de provincie Zuid-Holland, die haar advies handhaaft om niet te zwemmen in recreatieplas Merwelanden in Dordrecht. Dit nieuwe advies van de provincie(externe link) volgt op nader onderzoek door RIVM(externe link) naar de kwaliteit van het water in de Merwelanden, dat op 16 augustus gepubliceerd is.

Wij begrijpen de zorgen van inwoners over de uitstoot van PFAS goed en delen die zorgen. Daarom heeft waterschap Hollandse Delta naar aanleiding van dit aanvullende onderzoek een aantal vervolgstappen afgesproken met zijn partners: de betrokken gemeenten en andere betrokken overheidsinstanties. De komende periode, in ieder geval tot het begin van het zwemseizoen van 2024, verricht het waterschap Hollandse Delta maandelijkse metingen en doet daarbij onderzoek naar de mogelijke bron. Het waterschap draagt daarmee vanuit zijn kennis van het watersysteem bij om de problematiek het hoofd te bieden. De resultaten van de metingen en het onderzoek naar de mogelijke bron worden gedeeld met genoemde partijen, die op basis van hun expertise vervolgens kunnen adviseren over de veiligheid van het zwemwater voor gebruikers en eventuele andere maatregelen.

Meer weten?

Lees meer over PFAS op onze site.