Ook dit weekend regent het flink. Dit heeft gevolgen voor de waterstanden op de Zuid-Hollandse eilanden. Op Goeree-Overflakkee viel het afgelopen etmaal lokaal zelfs meer dan 50 mm. Op verschillende plaatsen op het eiland liggen de waterpeilen ruim boven het zomerpeil en hierdoor ontstaat wateroverlast.

Het waterschap heeft daarom noodpompen geplaatst om overtollig water sneller af te kunnen voeren. De noodpompen staan in de peilgebieden rondom de gemalen Duivenwaard, Zuidhoek en Battenoord. Overigens wordt verwacht dat de ‘overlast’ van korte duur is, omdat het einde van de neerslagperiode in zicht is. Op de overige Zuid-Hollandse eilanden zijn geen extra maatregelen nodig. Het waterschap blijft alert en houdt de situatie ook de komende uren/dagen goed in de gaten.

noodpomp plaatsen