13 november, update

De Philipshoofjesweg in Dirksland is weer opengesteld voor alle verkeer.

6 november, update

In het hele gebied zijn de waterstanden gezakt tot het normale peil. Hollandse Delta is afgeschaald naar de normale bedrijfsvoering. De noodpompen worden de komende tijd opgeruimd. De Philipshoofjesweg blijft voorlopig nog afgesloten.

4 november, update

De waterpeilen zijn flink gedaald. Op veel plaatsen is de waterstand weer normaal en zijn er geen noodpompen meer nodig. De Noordzeeweg op Rozenburg is inmiddels weer open voor verkeer. In de loop van de (zater)dag gaat ook de Zuidhavendijk bij Goedereede weer open. Wij blijven de ontwikkeling van de waterstanden nauwkeurig volgen. De Philipshoofjesweg in Dirksland blijft voorlopig dicht tussen de Nijverheidsweg en de kruising Monnikenweg/Armenweg.

Oorspronkelijk bericht

Afgelopen week is er veel regen gevallen in ons werkgebied. Dit heeft geleid tot flinke overschrijding van de waterpeilen op Voorne-Putten, Rozenburg en in mindere mate Goeree-Overflakkee. Vrijdagochtend 3 november is daarom de crisisorganisatie opgeschaald naar fase 1.

Op Rozenburg wees de regenmeter vrijdagochtend bijna 50 mm aan. Daar zijn we druk bezig met het plaatsen van een noodpomp. De tijdelijke leidingen over de Noordzeeweg kunnen enige overlast geven voor het verkeer.

Voorne-Putten

Ook op Voorne-Putten heeft het flink geregend. Aan de Nieuw-Rockanjesedijk in Oostvoorne en Brielseweg in Rockanje draaien inmiddels mobiele pompen. Tussen Brielle en Zwartewaal staan er nog gewassen op het land. Daar zetten we samen met de gemeente Voorne aan Zee een noodpomp neer. Hollandse Delta heeft ook het waterbergingsgebied Strypse Wetering in gebruik genomen.

In Oudenhoorn is het oude gemaal aan de Zeedijk afgebroken. Daar wordt momenteel een nieuw gemaal gebouwd. Uit voorzorg zijn daarom twee noodpompen neergezet in Zuidland. Deze pompen nemen de functie van gemaal Oudenhoorn over, als dat nodig is. 

Goeree-Overflakkee 

Er staat een noodpomp bij gemaal Wittebrug bij Goedereede. De Zuidhavendijk is daarom afgesloten voor het verkeer. Ook bij de Kilhaven in Goedereede en bij Stellendam staan noodpompen. 

Noodpompen bij gemaal Wittebrug
Noodpompen bij gemaal Wittebrug