Nog dit najaar begint het waterschap met de herplant van bomen in de polders van Dordrecht, IJsselmonde, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten. Het waterschap herplant bomen langs dijken en wegen waar in het verleden bomen zijn gekapt.

Ieder jaar worden er zo’n 450 bomen gekapt door een boomziekte, of voor de veiligheid van bijvoorbeeld voetgangers, fietsers of automobilisten. Alle gekapte bomen worden steeds vervangen door nieuwe vitale bomen. Bij herplant is aandacht voor variatie in soorten om het overspringen van boomziektes te voorkomen.

Het waterschap verzorgt zo’n 60.000 bomen in de polders van de Hollandse Delta. Bomen zijn belangrijk voor de CO₂ reductie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, flora en fauna en de groene beleving in de polder.