Heemraad Van Driel ondertekende op 12 december de overeenkomst ‘doelen voor overige wateren’, namens waterschap Hollandse Delta. Ook de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland doen dat en bijna alle in deze twee provincies gelegen waterschappen. De gezamenlijke overeenkomst zorgt voor uniforme afspraken en uitgangspunten voor de overige wateren.