De brede sloot tussen het Kanaal door Voorne en de Katerwaalsedijk in Abbenbroek is gebaggerd. De afgelopen maanden heeft Hollandse Delta er 20.000 kubieke meter bagger uitgehaald. Dat is genoeg om bijna 60 eengezinswoningen tot de nok toe mee te vullen.

Een baggerboot ligt in het water.

Er is gebaggerd in de maanden juni, juli en augustus. Dit is de periode waarin veel weidevogels broeden.

Om de vogels niet te verstoren zijn hun nesten gemarkeerd en is er tijdens het baggeren elke dag toezicht gehouden.

De bagger is vanaf een boot opgezogen van de bodem. Via leidingen is het op een aangrenzend weiland gedeponeerd. Daardoor heeft de omgeving weinig van het baggeren gemerkt.

Na ongeveer drie jaar is het water uit de bagger verdwenen. Er blijft grond over die kan worden verwerkt op de akkers. Regelmatig baggeren zorgt dat het water goed van kwaliteit blijft.

Europa kijkt mee

De waterkwaliteit in het oosten van Voorne mag niet achteruit gaan en er moet op tijd worden gebaggerd. Dat staat in de Europese Kaderrichtlijn Water. In het werkgebied van Hollandse Delta zijn 41 gebieden waar Europa speciaal op let.