In augustus beginnen we met baggeren in Zwijndrecht. Het gaat om de sloten en singels aan de Devel, Lindenweg, Develsluis, Molenvliet en Nederhoven. In maart 2022 zijn de werkzaamheden klaar.

Tijdens het onderhoud wordt alle bagger van de bodem geschept en afgevoerd. Een kraanwagen doet dit vanaf de kant. Een vrachtwagen staat vervolgens klaar om de bagger naar een baggerdepot te transporteren.

In alle sloten en singels wordt een gedeelte van de bodem met rust gelaten. Vissen en waterdieren krijgen dan de kans om te schuilen en zich voort te planten. Ook snoeien we bomen en planten die boven de waterlijn hangen.

Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle hoofdwatergangen. Dit zijn de grote en brede singels die een belangrijke rol spelen bij de aan- afvoer van regenwater. De gemeente bekommert zich over de kleinere sloten en singels.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken voeren het waterschap en de gemeente gezamenlijk in dezelfde periode hun baggerwerkzaamheden uit. 
Het baggeren wordt uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Van der Lee BV.   

Baggeren van een sloot