Waterschap Hollandse Delta zuivert het rioolwater van inwoners en bedrijven in Barendrecht op rioolwaterzuiveringsinstallaties in Barendrecht en Zwijndrecht. De gemeente Barendrecht en het waterschap ondertekenden een afvalwaterakkoord. Met de ondertekening van het afvalwaterakkoord zijn de afspraken over het aanleveren van rioolwater en de kostenverdeling weer up-to-date. De ondertekening vond plaats tijdens een bijeenkomst waarin het nieuwe college van gemeente Barendrecht kennismaakte met het dagelijks bestuur van het waterschap. De colleges hebben gesproken over het waterbeheer en wat dat betekent voor de samenwerking in de ondergrond, de woningbouwopgave, groen, riolering en zuivering van afvalwater

Het grootste deel van het rioolwater uit Barendrecht wordt afgevoerd via rioolbuizen naar de rioolwaterzuivering in Barendrecht en Zwijndrecht. Hier wordt het afvalwater gereinigd. Het gezuiverde water stroomt uiteindelijk in de Oude Maas.

Joke Geldhof, heemraad Waterketen, Duurzaamheid en Omgeving van het waterschap: “In het akkoord staat hoeveel rioolwater we met elkaar verwachten te transporteren en zuiveren naar de toekomst toe. Er staat ook in hoe gemeente en waterschap de kosten verdelen. Samenwerking is belangrijk hierin om met zo min mogelijk energie zo schoon mogelijk water op de Oude Maas te kunnen lozen.”

Wethouder Dirk Vermaat van Barendrecht: “Met bijna 50.000 inwoners zorgen we in Barendrecht dagelijks voor veel afvalwater. Waterschap Hollandse Delta heeft de onmisbare taak dit te zuiveren en onze wateren van schoon water te voorzien.”

Ondertekening afvalwaterakkoord Barendrecht-WSHD D. Vermaat en J. Geldhof