Op 24 mei kwamen het bestuur van waterschap Hollandse Delta en van de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon bij elkaar. Samenwerken op het gebied van beheer en onderhoud stond centraal. 

Het Buijtenland van Rhoon is een uniek poldergebied onder de rook van Rotterdam. Boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten hier natuur, landbouw en recreatie samengaan. Het is ontstaan als compensatie voor de tweede Maasvlakte. In het Buijtenland van Rhoon heeft het waterschap dijken, wegen, bomen en sloten in beheer en eigendom.

Waterschap Hollandse Delta stelde vorig jaar het groenbeleidsplan ‘Buitengewoon groen’ vast waarin het waterschap aangeeft dat het de landschappelijke waarden en biodiversiteit op dijken, in wegbermen, sloten en waterbergingsgebieden wil vergroten. Het Streefbeeld van het Buijtenland van Rhoon sluit hier naadloos op aan. Afgelopen jaar is de samenwerking al gestart. Nu is de samenwerking bestuurlijk bevestigd.

Deelnemers samenwerking waterschap en Buijtenland van Rhoon
Op de foto van links naar rechts staan: Carin Laarman (extern adviseur gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon), Leo Heezen (portefeuille natuur, gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon), Simone Steendijk (secretaris-directeur waterschap Hollandse Delta), Dorenda Gerts (heemraad met portefeuille watersysteem en Buijtenland van Rhoon), Jan Bonjer (dijkgraaf waterschap Hollandse Delta), Harry Wagemakers (heemraad, portefeuille financiën), Adjan Vos (portefeuille Landbouw, gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon), Joke Geldhof (heemraad met portefeuille waterketen), Jaap Houben (adviseur waterschap Hollandse Delta), Francisca Jimmink (adviseur waterschap Hollandse Delta), Anja Jongejan (directeur/programmamanager gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon) Afwezig op foto: Gerard Doornbos, voorzitter gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon en Roeland Visser.

Buijtenland van Rhoon en het waterschap stemmen het beheer en onderhoud af. Duurzame en klimaatbestendige inrichting en beheer van het landschap staan voorop. Het waterschap werkt nu al aan maaien en aanplanting en vervanging van bomen en struiken. Ook zijn het waterschap en Buijtenland van Rhoon met elkaar in gesprek over het mobiliteitsvraagstuk: de bereikbaarheid.

Kijk voor meer informatie over dit gebied op www.buijtenland-van-rhoon.nl