Waterschap Hollandse Delta geeft agrariërs toestemming om voor 2023 watergangen in beheer en/of eigendom van het waterschap in de landbouwtelling op te geven als landschapselement voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur) heeft dit op 24 mei 2023 besloten, omdat hierdoor de ecologie en biodiversiteit op de Zuid-Hollandse eilanden bevorderd wordt.  

Een van de regelingen in het GLB is de eco-regeling, die agrariërs stimuleert verder te verduurzamen. Door hieraan deel te nemen draagt de agrarische sector bij aan 5 doelen: schoon water, een goede bodem, meer biodiversiteit, een mooi landschap en een beter klimaat.

De toestemming van het waterschap geldt alleen bij toepassing van eco-regelingen, waarbij de agrariër ook daadwerkelijk maatregelen neemt om aan de doelen bij te dragen. Eind dit jaar bepaalt het waterschapsbestuur op basis van een evaluatie over 2023 of de regeling wordt voortgezet.  

sloot
watergang in landelijk gebied