Waterschap Hollandse Delta controleert alle 13.000 Essen in het werkgebied op Essentaksterfte. De bedoeling is natuurlijk om deze bomen te behouden, Essen horen thuis in het polderlandschap. De Essen komen overwegend goed uit de test.

Als er aan de laatste twintig centimeter van een Essentak geen bladeren zitten, dan heeft de Essentaksterfte toegeslagen. Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel die de vaten van de tak blokkeert. Schimmels gedijen bij vocht, daarom valt het deze droge zomer mee met nieuwe aantastingen. De Essen, bekend van de helikopterzaadjes, zijn gezonder dan gedacht. 

Variatie vergroot de biodiversiteit

De Essen zijn vaak in een rij op een dijk of langs een weg geplant. Maar een ziekte kan zich dan snel verspreiden. Heemraad Groen Henk van der Drift: “Daarom planten wij steeds vaker verschillende inheemse robuuste boomsoorten in een rij, bijvoorbeeld Berk, Beuk, Els, Esdoorn, Hazelaar, Iep, Kers, Linde en Es natuurlijk. Variatie vergroot de biodiversiteit.”
 

Beeldbepalende boom in landschap

Waterschap Hollandse Delta verzorgt zo’n 60.000 bomen in de polder. Voor beeldbepalende bomen draagt het waterschap extra zorg, vaak samen met natuurorganisaties.