De komende tijd wordt het waterpeil van het Zoetwaterkanaal wat lager gezet. Dit is nodig om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Foto van een kanaal, met ernaast een weg en op de achtergrond een rij moderne windmolens

Het Zoetwaterkanaal is onderdeel van de Compenserende Maatregelen Kierbesluit (CMK). Het water wordt tot halverwege november op een lager niveau gezet, zodat onderhoud en inspectie kunnen worden gedaan. Er wordt bij het nieuwe inlaatgemaal van Pallandt gekeken naar de constructie en aanpassingen uitgevoerd. 

Daarnaast worden er droogzetacties gehouden zodat de beide sifons van Middelharnis kunnen worden geïnspecteerd. Met deze werkzaamheden is men waarschijnlijk bezig tot half november. Daarna zal het waterpeil weer hersteld worden.