Heemraad Johan van Driel (waterschap Hollandse Delta), wethouder Martijn Hamerslag (gemeente Nissewaard) en Loek Bal (secretaris Recreatieschap Voorne-Putten) zetten eerste schop in de grond voor het maken van een vooroeververdediging voor het Ontwikkelplan Bernisse.

wethouder Martijn Hamerslag (gemeente Nissewaard), Loek Bal (secretaris Recreatieschap Voorne-Putten) en heemraad Johan van Driel (waterschap Hollandse Delta) zijn aanwezig bij de aanleg van de vooroeverbescherming

Heemraad Van Driel: “Ik ben blij dat we aan de slag zijn. We krijgen beter water en een grotere diversiteit van waterplanten en waterdieren in de Bernisse. Die goede waterkwaliteit is belangrijk voor de vele gebruikers, zoals de agrariërs, natuur en industrie, van het water uit de Bernisse.”
Wethouder Hamerslag vult aan: “De uitvoering van dit plan is een mooie aanvulling op onze kwaliteitsimpuls voor de Bernisse. Naast de verbeteringen van het omliggende land, geven deze maatregelen in de inrichting van het water onze inwoners de mogelijkheid om er nog meer van te genieten.” Secretaris Bal: “Wij zien grote meerwaarde in dit plan voor de natuur en recreatie. Daarom stellen wij graag ons terrein ter beschikking om deze eerste maatregelen uit te voeren. Na afronding zal Staatsbosbeheer deze oeverbescherming gaan beheren namens het recreatieschap.”

Eerste werk in uitvoering

De eerste maatregel die uitgevoerd wordt, is het maken van een beschermde vooroever. Zo’n vooroever heeft een dubbelfunctie: natuuroever en oeverbescherming.
Er wordt een palenrij geplaatst op afstand van de oever. Hierdoor ontstaat er een ondiepe vooroever, die een leefgebied biedt voor moerasvegetatie zoals lisdodde, riet, gele lis. De palenrij zorgt ook voor een bescherming tegen golfslag door wind en recreatievaart. We maken openingen in de palenrij, zodat vissen in het ondiepere gedeelte kunnen komen schuilen. De aanleg van deze vooroevers zijn ongeveer medio januari klaar. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Aalsburg BV.

Ontwikkelplan Bernisse

De werkzaamheden zorgen voor beter water en een grotere diversiteit van waterplanten en waterdieren in de Bernisse. Het Ontwikkelplan Bernisse is vorig jaar in nauw overleg met inwoners, gemeente en natuurorganisaties samengesteld.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Zuid-Holland en de Landschapstafel Voorne-Putten en maakt onderdeel uit van het Investeringsprogramma Voorne-Putten Verbeterd-Verbonden-Herondekt.