Bij de Strijense haven (Hoeksche Waard) passen we de waterkant aan. We graven daar een natuurvriendelijke oever (NVO). Deze oever komt parallel aan de Schenkeldijk in de Nieuwe Haven in Strijen te liggen. Het graafwerk startte 16 december.

Natuurvriendelijke oever

Om de water- en natuurkwaliteit te verbeteren leggen wij 'natuurvriendelijke oevers' (NVO) aan. Kenmerkend voor een NVO is de geleidelijk aflopende oever. Deze zorgt voor meer leefmogelijkheden voor waterplanten, vissen en andere waterdieren.

Europese regels

De natuurvriendelijke oevers worden ingericht volgens de regels van de Kader Richtlijn Water (KRW). Dat zijn Europese afspraken om de waterkwaliteit te verbeteren. Alle overheden moeten zich houden aan deze afspraken. Voor de KRW voert Hollandse Delta regelmatig projecten uit.

NVO Strijense haven

De oever wordt 500 meter lang en 10 meter breed.

Voor de aanleg van deze NVO zijn meerdere plekken onderzocht. Uiteindelijk is gekozen voor een oever parallel aan de Schenkeldijk in de Nieuwe Haven, Strijen. Uit gesprekken met verschillende grondeigenaren bleek dat de huidige locatie het meest geschikt is.

Het waterschap legt de NVO in kwartaal 4 van 2019 aan.