Bij de Strijense haven (Hoeksche Waard) passen we de waterkant aan. We graven daar een natuurvriendelijke oever (NVO). Deze oever komt parallel aan de Schenkeldijk in de Nieuwe Haven in Strijen te liggen. Het graafwerk startte 16 december.