Het baggeren van sloten en singels is nodig om de hoeveelheid en kwaliteit van het water op peil te houden.