Het baggeren van sloten en singels is nodig om de hoeveelheid en kwaliteit van het water op peil te houden.

In 2020 gaan wij in vier van de vijf regio's baggeren. Op Goeree-Overflakkee slaan we een jaar over. Dit is een gevolg van de nieuwe baggercyclus. Sinds vorig jaar baggeren we om de 8 jaar. Dat was voor die tijd om de 6 of 7 jaar. De baggervakken op Goeree-Overflakkee die in 2020 waren gepland, schuiven door naar 2021.

Informatie

Meer informatie over baggeren en de contactgegevens van alle aannemers staan op de pagina baggeren in uitvoering.