In een extra vergadering, die gestart werd op 31 mei en werd afgerond op woensdag 2 juni, heeft de Verenigde Vergadering een volgende stap gezet om te komen tot een interim-college voor het dagelijks bestuur. Daarvoor stelde de VV op 2 juni onder meer profielen vast en werden besluiten genomen over de selectieprocedure.

Het profiel voor het college en de afzonderlijke heemraden neemt de VV over van het eindadvies ‘Die op het water is moet varen’, dat verkenner Peter van der Velden uitbracht. Sleutelwoorden voor het profiel van het college zijn onder meer onderling vertrouwen en samenwerking; van individuele heemraden zal verbindend vermogen, inspirerend leiderschap en analytisch vermogen worden gevraagd. Van in elk geval één kandidaat wordt generalistische kennis op het gebied van openbare financiën gevraagd.

Eerst intern

Inhoudelijk blijft ook voor het interim-college het huidige bestuursprogramma leidend, zo besloot de VV. Voor de omvang van het college stelde de Verenigde Vergadering vast dat er vier heemraden gezocht worden, met eventueel nog de mogelijkheid voor een vijfde heemraad. Daarbij heeft de VV het besluit genomen om eerst uit te gaan van interne kandidaten en pas wanneer hieruit onvoldoende geschikte kandidaten voortkomen, extern te gaan werven.

Werving- en selectiebureau

De wervingsprocedure wordt begeleid door een werving- en selectiebureau. Het tijdelijke college legt daarvoor in de reguliere VV-vergadering van 9 juni aanstaande opties voor aan de VV. De VV streeft er naar dat het interim-college nog vóór het zomerreces het dagelijks bestuur kan overnemen van het tijdelijke college.