Door strenge vorst heeft het baggeren van de Koedood en Grote Duiker in Barendrecht vertraging opgelopen. Nu de temperatuur weer boven het vriespunt is, kan het werk doorgaan.

De Koedood en Grote Duiker zijn brede wateren, die kun je niet met een kraan vanaf de kant baggeren, daarom gebruiken we een Zuigboot. Die zuigt de bagger van de bodem bij elkaar. De bagger verdwijnt vervolgens via leidingen naar een tijdelijke opslag aan de Koedood. Daar blijft de bagger liggen tot het water eruit is gezakt. 

Na het baggeren krijgt het water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water)dieren. Natuurlijk moeten sloten en singels ook voldoende breed en diep zijn. Dat is nodig voor een goede aan- en afvoer van water.

Van tevoren is precies berekend hoeveel bagger er moet worden weggehaald. In totaal verwachten we dat er zo’n 10.000 m3 bagger in het depot zal liggen. Als het water uit de bagger is weggezakt blijft er grond over. Die kan weer over het land worden verspreid.

Het beleid van het waterschap is om niet te baggeren in het flora- en faunaseizoen, tussen 15 maart en 15 juli, tenzij dit voor de voortgang van het werk noodzakelijk is. Door het oponthoud is het werk helaas niet klaar voor 15 maart. Daarom gaan we iets langer door. Dit gebeurt onder begeleiding van een ecoloog en hiervoor zijn de nodige maatregelen getroffen.

Baggeren aan de Koedood in Barendrecht