Schade door extreem weer voorkomen is een belangrijke uitdaging voor Voorne-Putten. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne gaan samen met waterschap Hollandse Delta hiervoor maatregelen uitvoeren. Gezamenlijk is gewerkt aan een strategie en aan een uitvoeringsagenda. Daarin staan plannen over onder meer stedelijk water, groen en natuur, infrastructuur en bouwen. Deze plannen dragen de komende jaren bij aan het klimaatbestendig inrichten van Voorne-Putten.

Klimaatbestendig Voorne-Putten

Voorne-Putten is een eiland waar veel uitdagingen rondom het veranderende klimaat samenkomen. Zowel in de dorpen, steden als in het landelijk gebied. Om hier op een prettige manier te kunnen blijven wonen, werken en ontspannen, moeten we maatregelen nemen om de omgeving te beschermen. Denk aan oplossingen voor extreme regenval, droogte en hitte.

Beleidsadviseur Bart Mol, waterschap Hollandse Delta: “Uit onderzoek (klimaatstresstest) blijkt dat op Voorne-Putten overal iets moet gebeuren om het eiland klimaatbestendig te maken. Er zijn nu gelukkig nog geen dringende problemen op een specifieke plek. Daarom kiezen wij ervoor om zo snel mogelijk te beginnen. Dit gaat uiteindelijk tijd en geld schelen.”

Beschermende maatregelen

Op diverse manieren gaan de gemeenten en het waterschap Voorne-Putten beschermen. Door te zorgen voor meer groen in steden en dorpen, door na te denken over een andere inrichting en gebruik van gebieden, en door water vast te houden in plaats van af te voeren. Dat vraagt om het verbinden van opgaven en samenwerking tussen alle partijen. De gezamenlijke overheden van Voorne-Putten pakken daarin hun rol.

Inwoners en ondernemers op Voorne-Putten worden natuurlijk betrokken. Inwoners worden bijvoorbeeld gestimuleerd hun tuin te vergroenen en bedrijventerreinen worden aangepast aan de veranderingen van ons klimaat. Samen zetten we ons in voor een nog groener, gezonder en klimaatbestendig eiland.

Landelijke klimaat-afspraken

Als waterschap dragen we bij aan landelijke afspraken over de omgeving en waterbeheer, namelijk: Nederland moet in 2050 zo goed als mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Deze afspraak staat in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en is ondertekend door alle overheden. Daarom werken we samen met o.a. gemeenten om dit doel te behalen. Bekijk hoe andere gemeenten hun omgeving klimaatbestendig maken