Op 1 mei begint het zwemseizoen. Daarom zijn we  deze maand begonnen met het nemen van de eerste monsters van alle officiële zwemlocaties in ons gebied. Zo weten we op tijd waar je vanaf 1 mei veilig kunt gaan zwemmen. 

Samenwerking met Aquon

Voor de zwemwatermonitoring werken we nauw samen met ons waterschapslaboratorium Aquon. Zij nemen de monsters en bekijken of er ziekteverwekkende bacteriën in het water zitten. Ook onderzoeken ze of er blauwalgen voorkomen en zo ja, welke. De onderzoeksresultaten geven we door aan de provincie. Die is eindverantwoordelijk voor de veiligheid en kwaliteit van zwemlocaties en de communicatie naar de badgasten.

Kijk voor de meest actuele stand van zaken op www.zwemwater.nl of in de Zwemwaterapp.

Recreatiestrand Merwelanden, Dordrecht

Schoon water is belangrijk

De waterkwaliteit staat bij waterschap Hollandse Delta altijd voorop. Schoon en voldoende water zorgt voor een prettige leefomgeving – voor mens en natuur, voor stad en platteland. Naast het controleren van zwemwater, doen we ook andere onderzoeken. Bijvoorbeeld naar het effect van klimaatverandering op de waterkwaliteit. Ook voeren we projecten uit om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen.