In 2020 en 2021 is in 43 watergangen in ons gebied een visstandonderzoek uitgevoerd. Deze watergangen zijn aangemerkt als waterlichaam in de KaderRichtlijnWater (KRW) en het onderzoek gebeurt eens in de 6 jaar. Het rapport van dit visstandonderzoek is zojuist verschenen.

Graadmeter voor waterkwaliteit


Tijdens het onderzoek is gekeken hoeveel vissen er in het water leven, welke vissoorten het zijn en hoe hun conditie is. Al die gegevens geven inzicht in het functioneren van ons watersysteem en de rol van de vis in het ecosysteem. De resultaten van het onderzoek zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van ons water.


Zo kunnen we vanuit de samenstelling van de visgemeenschap beoordelen of het ecosysteem in evenwicht is. Te veel of te weinig vissen zijn niet goed voor bijvoorbeeld waterinsecten en waterplanten die ook onderdeel zijn van het leven onder water. Hetzelfde geldt voor een evenwichtige opbouw van de leeftijd van de vis. Door het meten van de vis weten we of de watergang geschikt is als kraamkamer voor jonge vis of dat deze alleen wordt benut door grotere vissen. Het waarnemen van bepaalde vissoorten zegt weer iets over hoe het er onder water uit ziet. Zo zijn er vissen, die graag tussen waterplanten zitten, of verscholen zitten op de bodem en vissoorten die migreren tussen zoet en brak water.

Visstandonderzoek

Bemonstering geeft gevarieerd beeld

Het bemonsteren van de 43 watergangen in de Hoeksche Waard (11), Eiland van Dordrecht (3), Voorne-Putten (10), IJsselmonde (5) en Goeree-Overflakkee (14) levert een divers beeld op. We zien natuurlijke schommelingen in de visstand bij bijvoorbeeld brasem en karper. Ook komen er verschuivingen voor in de visgemeenschap. Zo verdwijnen sommige soorten, maar er komen ook nieuwe soorten bij. Een zo’n nieuwkomer is de Kaukasische dwerggrondel, die vanuit de grote rivieren ook het beheergebied van waterschap Hollandse Delta heeft bereikt.


Het visstandonderzoek biedt ons waardevolle inzichten in de ontwikkelingen in de visstand. Voor de langere termijn streven we naar een gezond ecosysteem met een goede waterkwaliteit. Daar werken we iedere dag opnieuw aan.