Waterschap Hollandse Delta begint morgen een groot onderzoek naar de visstand in ons werkgebied. Met dit onderzoek geven we invulling aan de Europese regels voor waterkwaliteit die in de KaderRichtlijnWater (KRW) staan.

Tijdens het onderzoek kijken we hoeveel vissen er in het water leven, welke soort vissen het zijn en hoe hun conditie is. De resultaten van het onderzoek bieden goed inzicht in de kwaliteit van ons water. “Dit onderzoek naar de visstand is een belangrijke graadmeter voor de waterkwaliteit,” aldus heemraad Johan van Driel.

Onderwaterbeeld: een vis (snoek) zwemt tussen de waterplanten door

Start in Barendrecht

Dinsdag 26 mei is de eerste onderzoeksdag bij de Gaatkensplas en Koedoodse Plas in Barendrecht. Medewerkers van ecologisch adviesbureau ATKB en visserijbedrijf Kooistra Vissen vangen de vissen, onderzoeken ze en zetten ze daarna levend weer terug. Bij deze werkzaamheden houden ze uitgebreid rekening met de omstandigheden. Zo wordt er bij warm weer volgens een tropenrooster gewerkt, worden de vissen in grotere kuipen met extra beluchting gehouden en vinden de onderzoeken zo veel mogelijk in de schaduw plaats.

Ambitie op gebied van waterkwaliteit

Heemraad watersysteem en klimaat Johan van Driel benadrukt het belang van dit onderzoek: “Het is mijn ambitie om de opgave die we hebben op het gebied van waterkwaliteit te versnellen. Daarvoor moeten we weten hoe we er nu voor staan en dit onderzoek levert daaraan een belangrijke bijdrage.”

Vervolg en resultaten

Na Barendrecht volgen vanaf half juli andere locaties van waterschap Hollandse Delta. Uiteindelijk worden alle 43 watergangen die in ons gebied aangemerkt zijn als waterlichaam in de KaderRichtlijnWater (KRW), onderzocht. Het veldwerk van het onderzoek neemt ongeveer 6 maanden in beslag. De onderzoeksresultaten worden eind 2020 verwacht.