Op woensdagavond 2 juni komt de Verenigde Vergadering om 19.00 uur opnieuw bijeen, voor het vervolg van de extra vergadering die maandag 31 mei gestart werd. Vanwege de coronamaatregelen vergaderen de VV-leden nog steeds online.

Op de agenda staat de besluitvorming over de profielen, samenstelling, resultaatverwachting en het werving- en selectieproces van het interim college. Voor belangstellenden is de vergadering ook op 2 juni te volgen via een live stream op wshd.bestuurlijkeinformatie.nl. Hier zijn ook de agenda en de vergaderstukken te vinden.