Het baggeren van de haven Oostendam in Hendrik-Ido-Ambacht heeft vertraging opgelopen door de vorst. Nu de temperatuur weer boven nul is, gaat het werk beginnen.

De haven van Oostendam is een breed water, die kun je niet met een kraan vanaf de kant baggeren, daarom gebruiken we een schuifboot. Die schuift de bagger van de bodem bij elkaar naar één plek. Daar schept een kraan het in een vrachtwagen, die de bagger vervolgens naar een erkend verwerker afvoert. 

Na het baggeren krijgt het water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water)dieren. „Natuurlijk moeten sloten en singels ook voldoende breed en diep zijn. Dat is nodig voor een goede aan- en afvoer van water.”

Van tevoren is precies berekend hoeveel bagger er moet worden weggehaald. In totaal verwachten we dat er zo’n 9.000 m3 bagger in het depot zal liggen. Als het water uit de bagger is weggezakt blijft er grond over. Die kan weer over het land worden verspreid.

Het beleid van het waterschap is om niet te baggeren tussen 15 maart en 15 juli, in het Flora Fauna seizoen, tenzij dit voor de voortgang van het werk noodzakelijk is. Het werk is helaas niet klaar voor 15 maart. Onder begeleiding van een ecoloog willen we iets langer doorgaan. Hier zijn de nodige maatregelingen voor getroffen.