Wat houdt het project in?

We hebben de kade langs de Boezem tussen de Laan van Heemstede en de Molendijk in Puttershoek versterkt. De kade moet voorkomen dat water uit de boezem terugstroomt naar de polders en bebouwing beschermen tegen het water uit de Boezem.
 

Waarom hebben we deze kade versterkt?

Waterschap Hollandse Delta zorgt ervoor dat bewoners van de Zuid-Hollandse Eilanden veilig achter de dijken kunnen wonen, werken en recreëren. Dit doen we door onze dijken, duinen en kades goed te onderhouden. Daarnaast voeren we allerlei onderzoeken uit om te kijken of de waterkeringen hoog en sterk genoeg zijn. Bij de laatste toetsing voldeed de kade langs het Boezemvliet in Puttershoek niet aan de norm. Daarom moest deze worden versterkt. 
 

Rode lijn geeft gebied aan war gepland staat

Wat is er gebeurd?

Eén van de maatregelen die we hebben genomen om de boezemkade weer stabiel te maken is het versterken van de oever en het verflauwen van het talud aan de oostzijde van de boezemwatergang. Onder water hebben we een kleilaag aangebracht, waardoor het talud minder steil is geworden. Aan de westelijke zijde was er te weinig ruimte om extra grond aan te brengen om de kering te versterken. Daarom plaatsten we hier een damwand. Op de plaats waar de kering te laag was bevonden, werd deze opgehoogd met grond. Zo krijgt de kering overal dezelfde hoogte. 

Man controleert dikte en stabiliteit van damwand
In maart 2021 is de dikte en de stabiliteit van de damwand bij gemaal Bonaventura onderzocht.

Planning

 1. Afgerond: Begin 2022

  Voor de benodigde vergunningen stellen we een projectplan op in het kader van de Waterwet.

 2. Afgerond: Voorjaar 2022

  Na het opstellen van het projectplan volgt de formele besluitvorming erover. Wanneer deze is afgerond, kan een aannemer voor de werkzaamheden worden geselecteerd.

 3. Afgerond: Zomer 2022

  Uitvoering van de werkzaamheden, door aannemer Strukton Civiel.

 4. Afgerond: Najaar 2022

  De werkzaamheden zijn afgerond en de dijk is weer veilig voor de komende 30 jaar.

Meer informatie

Als u een vraag, idee of opmerking heeft over dit project kunt u per mail (3regionalekeringen@wshd.nl) of  telefoon (0900 - 2005 005) contact opnemen met het waterschap. Vermeld of noem het project Versterken boezemkade langs de Boezem.
 

Project in cijfers: 

De kade moet over 20 m mogelijk verhoogd worden.
Over 238 m onderzoeken we de kade (en damwand) op stabiliteit.